Bài thơ “Con chim hót” của Phạm Hổ

Con chim hót

Chim hót líu lo
Chào cô, chào cô
Chim kêu ríu rít
Thích! Thích! Thích! Thích!

Tác giả: Phạm Hổ