Bài thơ “Con cá vàng” của Phạm Hổ

Lời bài thơ Con cá vàng

Con cá vàng
Bơi nhẹ nhàng
Trong bể nước
Đố ai bơi được!
Như con cá vàng.

Tác giả: Phạm Hổ