Bài thơ “Con bướm trắng” của Nhược Thủy

Lời bài thơ Con bướm trắng

Con bướm trắng
Lượn cành hồng
Gặp con ong
Đang bay vội
Bướm liền gọi
Rủ đi chơi
Ong trả lời:
– Tôi còn bận
Mẹ tôi dặn:
Việc chưa xong
Đi chơi rong
Mẹ không thích.

Tác giả: Nhược Thủy


Xem thêm:

  • Bài thơ Con bướm vàng