Bài thơ “Cô và cháu” của Vũ Minh Tâm

Lời bài thơ Cô và cháu

Bé biết nhận màu xanh
Cô chỉ sang màu đỏ
Nhìn theo ngón tay trỏ
Bé biết thêm màu vàng
Ngón tay cô nhẹ nhàng
Chuyển sang màu tím Huế
Cứ như thế, như thế…
Bé biết đủ bảy màu
Cô và bé nhìn nhau
Nụ cười trong ánh mắt.

Tác giả: Vũ Minh Tâm