Bài thơ “Chuồn chuồn” của Phạm Hổ

Lời bài thơ Chuồn chuồn

Chiếc máy bay bé tẹo
Nhìn kỹ thật đáng yêu
Cánh mỏng hơn cả lụa
Bay không một tiếng kêu
Máy bay này mình xanh
Máy bay kia mình đỏ
Bay thấp rồi bay cao
Sân bay: Một lá lúa.

Tác giả: Phạm Hổ