Bài thơ “Chú gà trống nhỏ” của Nguyễn Lãm Thắng

Lời bài thơ Chú gà trống nhỏ

Chú gà trống nhỏ
Cái mào màu đỏ
Cái mỏ màu vàng
Đập cánh gáy vang
Dưới giàn bông bí
Cái đuôi màu tía
Óng mượt làm sao!
Chú nhảy lên cao
Ó ò o ó!

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng