Bài thơ “Chú gà con”

Lời bài thơ Chú gà con

Mẹ mua cho bé
Mấy chú gà con
Đứng trên mâm tròn
Đua nhau mổ thóc
Tốc, tốc, tốc, tốc!


Xem thêm: