Bài thơ “Chú Cảnh Sát Giao Thông”

Lời bài thơ “Chú Cảnh Sát Giao Thông”

Đầu đội kê pi
Tay đeo găng trắng
Mặc cho trời nắng
Giữa ngã tư đường
Gậy chỉ bốn phương
Người người đi đúng
Gậy đưa thẳng đứng
Mọi hướng dừng ngay
Khi chú dang tay
Hai chiều xuôi ngược
Phía sau, phía trước
Đừng ngại chờ lâu
Mọi người nhắc nhau
Đợi tay chú chỉ.

Hình ảnh bài thơ “Chú Cảnh Sát Giao Thông”

Bài thơ "Chú Cảnh Sát Giao Thông" 4

Bài thơ "Chú Cảnh Sát Giao Thông" 5

Bài thơ "Chú Cảnh Sát Giao Thông" 6