Bài thơ “Chú bộ đội của em”

Lời bài thơ Chú bộ đội của em

Chú bộ đội của em
Đầu đội mũ sao vàng
Chú hành quân thật nhanh
Giữ yên bình đất nước