Bài thơ “Chim Sâu”

Lời bài thơ “Chim Sâu”

Chim sâu nho nhỏ
Cái mỏ xinh xinh
Chăm nhặt, chăm tìm
Bắt sâu cho lá
Cây yêu chim quá !
Cây vẫy, cây vui
Búp nở, hoa cười
Chào chim sâu đấy !


Xem thêm: