Bài thơ “Chiếc cầu mới” của Thái Hoàng Linh

Lời bài thơ Chiếc cầu mới

Trên dòng sông trắng
Cầu mới dựng lên
Nhân dân đi bên
Tàu xe chạy giữa

Tu tu xe lửa
Xình xịch qua cầu
Khách ngồi trên tàu
Đoàn người đi bộ
Cùng cười hớn hở
Nhìn chiếc cầu dài
Tấm tắc khen tài
Công nhân xây dựng.

Tác giả: Thái Hoàng Linh


Xem thêm: