Bài thơ “Chiếc bóng” của Phạm Thanh Quang

Lời bài thơ Chiếc bóng

Giữa trưa hè nóng nực
Bé đi bên hàng cây
Dưới bóng râm tán lá
Đôi mà hồng hây hây

Ơ kìa, đàn kiến nhỏ
Xây tổ nắng chang chang
Những cái đầu bé xíu
Đội đất đi thành hàng

Bé thương đàn kiến trắng
Lấy mình làm bóng râm,
Che mát cho đàn kiến
Đang xây tổ âm thầm

Bé từ biệt đàn kiến
Về nhà, mẹ đanh chờ
Định để chiếc bóng lại
Cho kiến mượn làm người

Bé đi bóng cũng bước
Ý của bé chẳng thành
Sao chiếc bóng xấu thế
Không đứng được mặt mình?

Tác giả: Phạm Thanh Quang