Bài thơ “Chia đồ chơi”

Lời bài thơ “Chia đồ chơi”

Ô tô đẹp,
Búp bê xinh,
Em chia cho bạn,
Không chơi một mình.