Bài thơ “Chi chi chành chành”

Lời bài thơ Chi chi chành chành

Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Tam vương ngũ đế
Cấp kế đi tìm
Con chim ập lại
Ù à ù ập

Xem thêm:

  • Bài thơ Đi cầu đi quán
  • Bài thơ Rồng rắn lên mây
  • Bài thơ Bà còng đi chợ trời mưa