Bài thơ chế: Qua Đèo Ngang

Bài thơ chế qua đèo ngang

Nhảy qua đèo ngang bỗng mất đà
Đập đầu vào đá máu tuôn ra
Lom khom dưới núi tìm y tá
Y tá theo trai không có nhà
Thiếu máu đau đầu em sắp chết
Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai
Khắc lên bia mộ dòng thông báo
“NHẢY QUA ĐÈO NGANG NHỚ LẤY ĐÀ”


Xem thêm: