Bài thơ “Che mưa cho bạn” của Nguyễn Thị Thảo

Lời bài thơ “Che mưa cho bạn”

Gió thổi dồn mây đen
Ông trời nổi sấm chớp
Mưa trút xuống ào ào
Gà đi về nơi nào
Ôi gà con ướt lạnh!
Nhím liền đến bên cạnh
Lấy ô che cho gà
Ếch cũng đem ô ra
Ðể che mưa cho gà
Mưa tạnh, gió đi xa
Gà con cám ơn Nhím
Gà con cám ơn Ếch.

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo


Xem thêm: