Bài thơ “Cây Si” (Mầm Non)

Lời bài thơ “Cây Si”

Ông bảo là cây si
Vì thân nó xù xì
Ghé tai ông thầm thì
Cháu bảo: “Cây ông cụ”
Trông cây già lụ khụ
Buông chòm râu xuồng chân
Từ cành ngang râu mọc
Sợi râu dài bằng chân…