Bài thơ “Cây chuối” của Nguyễn Trãi

Cây chuối (Ba tiêu)

Tự bén hơi xuân tốt lại thêm,
Ðầy buồng lạ, màu thâu đêm.
Tình thư một bức phong còn kín,
Gió nơi đâu, gượng mở xem..

Tác giả: Nguyễn Trãi

Xem thêm:

  • Bài thơ Cây dưa leo
  • Bài thơ Cây ngô