Bài thơ “Cao Bằng” của Trúc Thông

Lời bài thơ Cao Bằng

Sau khi qua đèo Gió
Ta lại vượt đèo Giàng
Lại vượt đèo Cao Bắc
Thì ta tới Cao Bằng

Cao Bằng, rõ thật cao!
Rồi dần dần bằng xuống
Đầu tiên là mận ngọt
Đón môi ta dịu dàng.

Rồi đến chị rất thương
Rồi đến em rất thảo
Ông lành như hạt gạo
Bà hiền như suối trong.

Còn núi non Cao Bằng
Đo làm sao cho hết
Như lòng yêu đất nước
Sâu sắc người Cao Bằng.

Đã dâng đến tận cùng
Hết tầm cao Tổ quốc
Lại lặng thầm trong suốt
Như suối khuất rì rào.

Bạn ơi có thấy đâu
Cao Bằng xa xa ấy
Vì ta mà giữ lấy
Một dải dài biên cương.

Tác giả: Trúc Thông


Xem thêm:

  • Bài thơ Hồ Chí Minh
  • Bài thơ Thanh Hóa
  • Bài thơ Sơn La
  • Bài thơ Hòa Bình
  • Bài thơ Hà Nội
  • Bài thơ Huế
  • Bài thơ Đà Lạt