Bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi

Lời bài thơ Cảnh ngày hè

Rồi hóng mát thuở ngày trường,
Hoè lục đùn đùn tán rợp giương.
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.
Lao xao chợ cá làng ngư phủ,
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.
Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,
Dân giàu đủ khắp đòi phương.

Tác giả: Nguyễn Trãi


Xem thêm:

  • Bài thơ về tiểu đội xe không kính
  • Bài thơ: Tây Tiến
  • Bài thơ: Đồng Chí
  • Bài thơ: Sóng
  • Bài thơ: Việt Bắc
  • Những quyển sách nên đọc