Bài thơ “Cánh Đồng Lúa Vàng”

Lời bài thơ “Cánh Đồng Lúa Vàng”

Cánh đồng lúa chín
Vàng như thảm nhung
Theo gió nhẹ rung
Làn hương thơm mát.

Cánh đồng bát ngát
Nặng trĩu mùa vàng
Đàn trâu lững thững
Cõng lúa về làng.

Tác giả: Phạm Văn Đệ.