Bài thơ “Cái lưỡi” của Lê Thị Mỹ Phương

Lời bài thơ Cái lưỡi

Tôi là cái lưỡi
Giúp bạn hàng ngày
Nếm vị thức ăn
Nào chua nào ngọt
Những gì nóng quá
Bạn chớ vội ăn
Hãy chờ một tý
Không thì đau tôi.

Tác giả: Lê Thị Mỹ Phương