Bài thơ “Cái bống là cái bống bang”

Lời bài thơ Cái bống là cái bống bang

Cái bống là cái bống bang.
Mẹ bống yêu bống, bống càng làm thơ.
Ngày sau bống đỗ ông đồ,
Đi võng lá sắn, đi dù lá khoai.