Bài thơ “Cái bát”

Lời bài thơ Cái bát

Em cầm cái bát
Vô ý đánh rơi
Chắc bát đau lắm
Xin lỗi bát ơi!

Xem thêm:

  • Bài thơ Cái quạt giấy