Bài thơ “Các Cô Thợ”

Lời bài thơ “Các Cô Thợ”

Cô thợ dệt
Dệt vải hoa
Cô thợ may
May thành áo
Mẹ cháu bảo
Phải biết ơn
Phải biết thương
Các cô thợ

Tác giả: Thị Ngọc

Tranh thơ “Các Cô Thợ”

Bài thơ "Các Cô Thợ" 3

Bài thơ "Các Cô Thợ" 4


Xem thêm: