Bài thơ “Cà Rốt Và Củ Cải”

Lời bài thơ “Cà Rốt Và Củ Cải”

Cà rốt và củ cải
Anh em cùng một nhà
Cà rốt đỏ như lửa
Củ cải trắng nuột nà.


Xem thêm: