Bài thơ “Bé tập quét nhà” của Phong Thu

Lời bài thơ “Bé tập quét nhà”

Cầm cây chổi bện rơm vàng
Bé quét nhẹ nhàng, nhà sạch như lau
Chớ vội nhát trước, nhát sau
Quay đi, quay lại rác đâu lại về.

Tác giả: Phong Thu