Bài thơ “Bé đến lớp”

Lời bài thơ “Bé đến lớp”

Hôm nay đến lớp
Lòng bé rộn ràng
Bước chân theo mẹ
Trên con đường làng
Nắng vàng theo bé
Vào lớp mầm non
Nắng nghe bé hát
Nắng bảo: “Bé ngoan”.


Xem thêm:

  • Bài thơ “Cô giáo của em”
  • Bài thơ: Bác hồ của em
  • Bài thơ: Nghe lời cô giáo
  • Bài thơ: Hoa quanh lăng Bác
  • Bài thơ: Đàn kiến
  • Bài thơ: Bác gấu đen và hai chú thỏ