Bài thơ “Bắp cải xanh” của Phạm Hổ

Lời bài thơ Bắp cải xanh

Bắp cải xanh
Xanh mát mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Lá cải non
Nằm ngủ giữa

Tác giả: Phạm Hổ

Xem thêm: