Bài thơ “Bập bênh” của Lê Ngân

Lời bài thơ “Bập bênh”

Như chiếc thuyền
Trườn trên sóng
Như chiếc võng
Lưng chừng mây
Bạn bên này
Tôi bên ấy
Tay gió vẫy
Nắng lênh đênh
Bạn dềnh lên
Tôi nhún xuống
Ai cũng muốn
Chơi bập bênh
Nhưng một mình
Đố chơi được.

Tác giả: Lê Ngân