Bài thơ “Bàn tay” của Thuỵ Anh

Lời bài thơ “Bàn tay”

Bày tay xinh xinh
Bàn tay xinh quá
Tay sờ vào má
Tay vuốt vào cằm
Tay này sẽ cầm
Cái thìa để xúc
Cái bút để viết
Cái khăn để lau
Bàn tay mau mau
Rót nước cho mẹ
Cho mẹ thật khỏe
Cho mẹ thật vui
Rồi mẹ tươi cười
Cảm ơn… tay bé!

Tác giả: Thuỵ Anh


Xem thêm:

  • Bài thơ “Ngón tay”