Bài thơ “Bàn tay mẹ” của Tạ Hữu Yên (Lớp 1, 2)

Lời bài thơ “Bàn tay mẹ”

Bàn tay mẹ
Bế chúng con
Bàn tay mẹ
Chăm chúng con

Cơm con ăn
Tay mẹ nấu
Nước con uống
Tay mẹ đun

Trời nóng bức
Gió từ tay mẹ
Con ngủ ngon
Trời giá rét
Cũng từ tay mẹ
Ủ ấm con

Bàn tay mẹ
Vì chúng con
Từ tay mẹ
Con lớn khôn

Tác giả: Tạ Hữu Yên


Xem thêm: