Bài thơ “Bác Hồ ở chiến khu” của Nguyễn Đình Thi

Lời bài thơ Bác Hồ ở chiến khu

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng lên bếp lửa,
Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.

Nơi đây sống một người tóc bạc,
Người không con mà có: triệu con,
Nhân dân ta gọi Người là Bác
Cả đời Người là của nước non.

Tác giả: Nguyễn Đình Thi