Bài thơ “Bác Hồ của em” của Phan Thị Thanh Nhàn

Lời bài thơ Bác Hồ của em

Khi em ra đời
Đã không còn Bác
Chỉ còn tiếng hát
Chỉ còn lời ca
Chỉ còn câu chuyện
Chỉ còn bài thơ
Mà em vẫn thấy Bác sao rất gần
Năm điều Bác dạy mãi còn vang ngân.

Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn