Bài thơ: Ao Làng

Bài thơ ao làng

Những chú chẫu chuộc
Ngồi trên lá sen
Những cô ếch xanh
Ngồi trên lá súng
Cả dàn nhạc trống
Khua gõ tưng bừng
Săn sắt diễu hành
Khoe cờ ngũ sắc
Cá rô, cá diếc
Khiêu vũ lao xao
Tít tận trời cao
Tăng sao ngó xuống
Ngó xuống chẫu chuột
Trên tàu lá sen…


Xem thêm: