Bài thơ “Ảnh Bác” của Trần Đăng Khoa

Lời bài thơ “Ảnh Bác”

Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dạy lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi
Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…

– Trần Đăng Khoa


Xem thêm:

  • Bài thơ “Em yêu nhà em”
  • Bài thơ “Tình bạn”
  • Bài thơ “Cây dừa”