Tỉnh Bắc Kạn Có Bao Nhiêu Huyện, Xã?

Tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện, được phân chia thành 108 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 6 phường, 6 thị trấn và 96 xã. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu huyện, xã?”.

Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Bắc Kạn có 1 thành phố: Bắc Kạn.

Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Bắc Kạn có 7 huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Bắc Kạn Có Bao Nhiêu Huyện, Xã?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.