Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu thành phố, huyện, xã, thị trấn?

Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu thành phố, huyện, xã, thị trấn?

Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 209 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 15 thị trấn và 184 xã.

Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Bắc Giang có 1 thành phố: Bắc Giang.

Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Bắc Giang có 9 huyện:

  • Hiệp Hòa (1 thị trấn, 24 xã)
  • Lạng Giang (2 thị trấn, 19 xã)
  • Lục Nam (1 thị trấn, 24 xã)
  • Lục Ngạn (1 thị trấn, 28 xã)
  • Sơn Động (2 thị trấn, 15 xã)
  • Tân Yên (2 thị trấn, 20 xã)
  • Việt Yên (2 thị trấn, 15 xã)
  • Yên Dũng (2 thị trấn, 16 xã)
  • Yên Thế (thị trấn, 17 xã)

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu thành phố, huyện, xã, thị trấn?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *