Tỉnh An Giang Có Bao Nhiêu Thành Phố, Thị Xã, Huyện?

Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 156 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường, 19 thị trấn và 116 xã được chia thành 888 khóm – ấp. Hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn được Chính phủ công nhận là huyện miền núi.

Tỉnh An Giang có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh An Giang có 2 thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc.

Tỉnh An Giang có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh An Giang có 1 thị xã: Tân Châu.

Tỉnh An Giang có bao nhiêu huyện?

Tỉnh An Giang có 8 huyện: An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh An Giang Có Bao Nhiêu Thành Phố, Thị Xã, Huyện?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.