5dm bằng bao nhiêu cm?

Khi nói đến việc chuyển đổi đơn vị, điều quan trọng là hiểu được mối quan hệ giữa các hệ thống đo lường khác nhau. Một câu hỏi thường được đặt ra là: “5dm bằng bao nhiêu cm

5dm bằng bao nhiêu cm?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần biết rằng “dm” là viết tắt của “decimeter”, và “cm” là viết tắt của “centimeter”. Đây đều là các đơn vị đo chiều dài trong hệ mét.

 • 1 dm tương đương với 10 cm.

Vậy nên, để chuyển đổi từ dm sang cm, chúng ta cần nhân số dm với 10. Áp dụng vào trường hợp này, 5dm bằng bao nhiêu cm sẽ là:

 • 5dm = 5 x 10 cm = 50 cm.

Vậy, 5dm tương đương với 50cm.

Các câu hỏi thường gặp về đơn vị đo 5dm và cm

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến đơn vị đo 5dm và cm và câu trả lời đi kèm:

5dm bằng bao nhiêu mm?

 • 1 dm tương đương với 100 mm.
 • Vậy, 5dm bằng bao nhiêu mm sẽ là: 5 x 100 mm = 500 mm.

5dm bằng bao nhiêu inch?

 • 1 inch tương đương với khoảng 2.54 cm.
 • Vậy, để chuyển đổi 5dm sang inch, ta cần chia số cm tương ứng với 5dm cho 2.54.
 • 5dm = 5 x 10 cm = 50 cm.
 • 50 cm chia cho 2.54 cm/inch ≈ 19.69 inch.

Làm thế nào để chuyển đổi từ cm sang dm?

 • Để chuyển đổi từ cm sang dm, chúng ta cần chia số cm cho 10.
 • Ví dụ: 50 cm chia cho 10 = 5 dm.

Làm thế nào để chuyển đổi từ cm sang mm?

 • Để chuyển đổi từ cm sang mm, chúng ta cần nhân số cm với 10.
 • Ví dụ: 5 cm nhân 10 = 50 mm.

Làm thế nào để chuyển đổi từ inch sang cm?

 • Để chuyển đổi từ inch sang cm, chúng ta cần nhân số inch với 2.54.
 • Ví dụ: 10 inch nhân 2.54 = 25.4 cm.

Làm thế nào để chuyển đổi từ mm sang cm?

 • Để chuyển đổi từ mm sang cm, chúng ta cần chia số mm cho 10.
 • Ví dụ: 50 mm chia cho 10 = 5 cm.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về việc chuyển đổi đơn vị giữa 5dm và cm. Chúng ta đã biết rằng 5dm tương đương với 50cm. Đồng thời, cũng đã trả lời được một số câu hỏi thường gặp về việc chuyển đổi đơn vị giữa các hệ thống đo lường khác nhau. Việc hiểu và sử dụng đúng đơn vị đo là rất quan trọng trong các bài toán và công việc hàng ngày.